concerten.

De Commissie Marktconcerten organiseert een gevarieerde concertserie voor 2022. Zoals voorgaande jaren zullen is er een variatie concerten op diverse instrumenten. Orgelconcerten, vleugelconcerten in combinatie met andere instrumenten en/of zang.

Om de concerten voor iedereen toegankelijk te maken is de toegangsprijs zo laag mogelijk gehouden: € 5,- per persoon. Als extra blijk van waardering is een vrije gift nieuwe concerten mogelijk te maken.
Tijdens de concerten kunt u de verrichtingen van de musici beneden in de kerk op scherm volgen. Na ieder concert is er gelegenheid voor ontmoeting met de musici.
VEENENDAAL 10 september 2022 | Open orgeldag 10 september 2022 ~ 10.00u Open Monumentendag & Open orgeldag
VEENENDAAL 15 oktober 2022 | Ronald IJmker 15 oktober 2022 ~ 19:30u Ronald IJmker Orgel
-->
VEENENDAAL 19 november 2022 | Ritmeester-Veenzangers Mannenkoor o.l.v. Jimco Zijlstra 19 november 2022 ~ 19.30u Ritmeester Veenzangers Mannenkoor o.l.v. Jimco Zijlstra Dirigent m.m.v. Jan Lenselink Vleugel

het orgel.

Een orgel met een barokke dispositie met pijpenmateriaal van de romanticus Steenkuyl.

In 1974 werd door de orgelbouwer H.J. Vierdag te Enschede het huidige orgel geleverd. Het allereerste orgel werd in 1866 door Van Oeckelen te Haren geplaatst. De kas van dit orgel diende als voorbeeld voor het hedendaagse instrument. Zo onstond een orgelfront in Noord-Nederlandse stijl, dat laat achttiende-eeuws aandoet.

Een groot deel van het pijpwerk is afkomstig uit het orgel van de voormalige Wilhelminakerk te Rotterdam, gebouwd door in 1900 door D.G. Steenkuyl te Amsterdam. Dit had tot gevolg, dat voor slechts enkele registers nieuw pijpwerk (in bijpassende factuur) nodig was. De frontpijpen werden echter wel door nieuwe vervangen.

dispositie

over de commissie.

De Commissie Marktconcerten is een jonge commissie (2014) van Veense amateur-organisten. De commissie heeft als doelstelling om ieder jaar een zo breed mogelijk scala concerten in een serie aan te bieden.

Enthousiaste, talentvolle musici worden uitgenodigd om te komen musiceren. Soms met een stevig orgelrepetoire, dan weer een programma voor het hele gezin. De Commissie Marktconcerten streeft naar kwaliteit, maar ziet daarbij toegankelijkheid zeker niet over het hoofd.
Tijdens de concerten willen we graag uiting geven aan onze identiteit. Daarom is er tijdens ieder concert een samenzang. Om zo telkens weer te eindigen met Soli Deo Gloria!

Bedrijven en instellingen kunnen de concerten financieel steunen middels sponsoring. Uw bedrijf wordt met een full-color advertentie opgenomen in het programmaboekje gedurende één serie van zeven concerten.

meer info
Onze concerten worden mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

contact.

Voor meer informatie m.b.t. concerten en/of sponsoring kunt u zich wenden tot:

Commissie Marktconcerten
T.a.v. dhr. Harmen van Es
Hertogenlaan 38
3905 HK Veenendaal
06 - 28 12 53 66
secretariaat@marktconcerten.nl

route en parkeren.

De Oude Kerk bevind zich in het centrum van Veenendaal. Parkeren kan in gemeentelijke parkeergarages. Daarnaast biedt het parkeerterrein achter Theater 'De Lampegiet' biedt ruim voldoende parkeergelegenheid (betaald). Vanaf hier is het slechts enkele minuten lopen naar de kerk.

Locatie Oude Kerk
Markt 9b, 3901 DM Veenendaal
route parkeerplaats